طراحی تجربه

Experience Design

چرا باید برای فروشگاه خود کیوسک بخرید؟

در شرکت های بسیاری، سال ها تحقیق و پژوهش منجر به خلق تجربه ای فوق العاده شده است. به طوری که کیوسک های سفارش گیری درون فروشگاه و ...  ادامه ی مطلب >

بازگشت کیوسک های سفارش گیری به صنعت رستوران

اکنون، به طور فزاینده ای شاهد ظهور تکنولوژی کیوسک های سفارش گیری و کیوسک های سلف سرویس از اروپا هستیم. به عبارت دیگر، یک بازگشت به سوی کیوسک های سفارش گیری در صنعت رستوران...  ادامه ی مطلب >

کیوسک های سلف سرویس، کیوسک های هوشمند

کیوسک ها نیز درست مانند اسمارت فون ها هر روز در حال تغییر و پیشرفت هستند. کیوسک ها جزئی از شبکه های همه جانبه تعاملی خواهند شد و تجربه ای فراگیرتر ارائه خواهند داد و این دقیقاً چیزی است که...  ادامه ی مطلب >

تکنولوژی هایی که صنعت رستوران داری را متحول کرده اند!

صنعت سرو غذا برای دوازدهمین سال متوالی ثابت کرده است که می تواند از اقتصاد پیشی بگیرد. بر اساس گزارش انجمن ملی رستوران ها، این صنعت ...  ادامه ی مطلب >