طراحی تجربه

Experience Design

کیوسک سلف سرویس - عنصر کلیدی خرده بازار

آنچه خرده بازارها را منحصر به فرد می سازد فقط راحتی انتخاب یک غذای آماده و اغلب سالم نیست، بلکه ویژگی سلف سرویس بودن آنهاست. به طوری که...  ادامه ی مطلب >

درخت اجتماعی Social Tree

شرکت "میک استودیوز" با همکاری شرکت نوشیدنی "هینکن" درخت کریسمس بزرگی را توسط 48 نمایشگر به ارتفاع 11 متر ساخته اند. هدف از ساخت این درخت اجتماعی، به نمایش گذاشتن حال و احوالپرسی مردم از ...  ادامه ی مطلب >