طراحی تجربه

Experience Design

11 بهمن ماه 1393

 

بازی میان زمین و هوا

 

طراحی، این مطلب را که، بازی، یک رشد اجتماعی حیاتی و ابزاری آموزشی برای کودکان در همه سنین است را، به رسمیت می شناسد. و آن را بویژه هنگامی که به شکل گیری روابط کودکان با مناظر، آب و هوا و مفهوم محیط کمک می کند، مهم می شمرد.

با استفاده از ایده دانه ها، به عنوان آغازگر زندگی در میان جنگل، کودکان و خانواده هایشان می توانند در دنیایی تخیلی همراه با مقیاس هایی اغراق آمیز، وارد شوند. یک فضای بازی همراه با میوه های بلوط شناور در آسمان و میوه های بزرگ درخت بانکشیا که در کف این جنگل ریخته شده اند. دنیای میان دانه های غول پیکر، منجر به برانگیختگی خودجوشانه و خلاقانه کودکان می شود، تا تخیل کردن و به چالش کشیدن و رشد اعتماد بنفس را در آنها پرورش دهد.

زمین بازیِ باغ ملی شهر کانبرا واقع در استرالیا، به شیوه ای ارگانیک با تخیلات کودکان بازی می کند. با توجه به شکل غول پیکر میوه های بلوط، کودکان احساس می کنند معجونی جادویی را خورده اند که آنها را همچون داستان سرزمین عجایب کوچکتر ساخته و یا شاید وارد یک جنگل بسیار بزرگ شده اند. در هر صورت، میوه های بلوط، جثه های ظریف این کودکان را در مسیری پرماجرا، کوچک جلوه می دهند.

این مجموعه توسط تیلور کالسی لتلین، در این زمین بازی طراحی شده است. برای به چالش کشیدن ایده های معمول در مورد محیط های بازی، این مجموعه از 100 گونه جنگل با درختان نادر و در معرض خطر در سراسر جهان، الهام گرفته است.

به عقیده طراحان، این زمین بازی برای تعامل خلاقانه کودکان با درختان زیبا و پرورش ارتباط همیشگی آنها به گونه ای قابل توجه با محیط اطرافشان، طراحی شده است.

 

منبع:

http://www.trendhunter.com/trends/national-arboretum-playground

http://www.tcl.net.au/projects/play/pod-playground

ارسال دیدگاه

دیدگاها