طراحی تجربه

Experience Design

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:    0912460223426450048

 

نیکو کیوسک

 

 

آرامش و سرعت خرید مردم را ببینید

چهره مشتری راست می گوید!

 

فروش بیشتر، راحتی بیشتر، یکجا !

برای شما و مشتریان شما !

 

 

نگران نباشید،امتحان کنید، بعد سفارش دهید!

 

 

هر کیوسکی مناسب «شما» نیست!

 

 

نیاز نیست همه چیز را تغییر دهید!

 

 

آیا کیوسک همه چیز را تغییر میدهد؟

کیوسک ها چگونه مدیریت می شوند؟

 

 

به عضو جدید، خوش آمد بگوئید!

تکنولوژی های دوست داشتنی!

 

مشخصات کیوسک های نیکو

 

 

امکانات کیوسک های نیکو

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:  26450048 - 09124602234